ஹேம் ரேடியோ பயன்பாட்டிற்கு சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

#Hamradio #certificate #hamradio #amateurradio #radio #radioamateur #amateurfunk #vhf #ft #antenna #uhf #hamradioporn #ham #icom #yaesu #hf #radioamador #radioaficionado #hamradiostuff #radioamatori #qrz #cbradio #shortwave #radiocommunication #hamradiooperator #twowayradio #hamr #dx #qrznow #hamradioshack #arrl #cw
#qrp #funkamateur #kenwood #r #radioaficionados #fieldday #hamradioamateur #antenne #baofeng #hamradioantenna #d #antennas #amateurfunker #mhz #communication #morsecode #n #radioamadorismo #morse #radioaficion #hamradiocommunity #m #hamradios #amateurradiooperator #darc #qso #hfantenna #cq #hamradiostation #cb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Available for Amazon Prime